KEAJ Piirinmestaruus ja Revonsilimä

REVONSILIMÄ-koe pähkinänkuoressa

Jäsen on oikeutettu osallistumaan koirallaan Revonsilimäkokeeseen, kun hän on maksanut jäsenmaksunsa ajallaan, kuitenkin viimeistään kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä. Uuden jäsenen jäsenmaksu tulee olla maksettu viimeistään kokeen ilmoittautumispäivänä. Revonsilimäkokeen osallistumismaksu on yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruinen. Jos kuitenkin Revonsilimäkoe on samalla piirinmestaruuskoe. Kokeen osallistumismaksun määrää Kennelpiiri.

Nuorten sarja Revonsilimäkokeen yhteydessä:

Osallistumisoikeus ja osallistumismaksu:

  • Jäsen, joka on alle 25 vuotias, on oikeutettu osallistumaan Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry:n järjestämään jäsentenväliseen Revonsilimäkokeen Nuorten Sarjaan omistamallaan tai perheenjäsenen suomenajokoiralla.
  • Koira osallistuu samalla myös Piirinmestaruus- sekä Revonsilimäkokeeseen.
  • Muilta osin noudatetaan Punttisilimä- ja Revonsilimäkokeen sääntöjä.

    ****

Ketunajon PM ja Revonsilimäkoe 2020

Julkaistu 21.09.2020

Kutsu: 

Revonsilimäkoe 2020, joka on samalla KEAJ piirinmestaruuskoe

14.11.2020 Suonenjoki, , järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Lahtinen Petri, ilm. 9.10.-9. 11. Kuivalainen Risto, p. 0400 916 731, risto.kuivalainen@gmail.com. Osm. 50,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruuskoesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: PM-koe SAJ:n roduille, Etusija järjestävän yhdistyksen jäsenillä: Koe on samalla jäsentenvälinen Revonsilimä-koe.

Aikaisemmat Revonsilimäkokeet

Valokuvat

Kiertopalkinnot

Mahlan kennel, om. Olavi Jääskeläinen Karttulasta on lahjoittanut kiertopalkinnon, joka jaetaan kokeen vanhimmalle nartulle. Kiitos Olaville lahjoituksesta!