Piirinmestaruuskarsinnat 2018

Julkaistu 25.03.2018

Kilpailukutsut:

Piirinmestaruuskarsintakoe
6.10.2018 Rautalampi, Koipiniemi, , AJOK, järj. Vesannon kennelkerho r.y, Rautalammin kennelkerho ry, ylit. Kiiski Timo, ilm. 1.9.-1.10. Oinonen Heidi, p. 040 7575507, mehta-pellon@gmail.com. Osm. 50,00€ FI66 5510 0020 0398 57. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – vain määrätyn tuloksen saavuttaneet koirat: Pohjois-Savon pm ko-keen karsintakoe Etelän lohko, Etusija nime-tyillä roduilla: AJOK PM-karsinta, ETELÄ, SAJ:n roduille.

Piirinmestaruuskarsintakoe
6.10.2018 Lapinlahti, Metsästysmaja, Vuori-sentie 392, VARPAISJÄRVI, , AJOK, järj. Var-paisjärven metsästysseura ry, ylit. Mustonen Risto, ilm. 1.9.-1.10. Tuovinen Hannu, p. 0400182794, hannu.tuovinen@ saksu.net. Osm. 50,00€ FI36 5501 0340 0087 24. Raj. osanotto Muu määrää koskeva raj – vain määrätyn tuloksen saavuttaneet koirat, Etusi-ja nimetyillä roduilla: AJOK PM-karsinta, ITÄ, SAJ:n roduille.

Piirinmestaruuskarsintakoe
6.10.2018 Keitele, , AJOK, järj. Keiteleen ken-nelkerho ry, ylit. Savolainen Erkki, ilm. 1.9.-1.10. Sandberg Anne, p. 0405891846, sand-berganne04@ gmail.com. Osm. 50,00€ FI06 5128 0620 0260 92. Raj. osanotto Muu mää-rää koskeva rajoitus – otteluun/kilpailuun osallistuvilla koirilla etusija, Etusija nimetyillä roduilla: AJOK PM-karsinta, POHJOIS, SAJ:n roduille.

Aikaisemmat Piirinmestaruuskokeet:

Tervetuloa Punttisilimään!
Kuva: Seppo Soininen