Piirinmestaruuskoe 2018

Julkaistu 25.03.2018

Kilpailukutsu:

Piirinmestaruuskokeet AJOK
13. -14.10.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, , AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim. 8.10. Soininen Seppo, p. 0505610743, seppo.soininen@kuopionvesi.fi. Osm. 80,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruus-koesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: SAJ:n roduille, kokeen 1. päivä. Lisät. AJOK PM-koe,

Piirinmestaruuskarsinnoista kohti KILPA 2018 -ottelua

6.10.2018 AJOK Piirinmestaruuskarsintakokeet pidetään kolmessa lohkossa samana päivänä: Vuoden 2018 joukkueenjohtajana toimii Juha Hyvönen, varalla Lea Tuovinen. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus – vain määrätyn tuloksen saavuttaneet koirat: Pohjois-Savon PM kokeen karsintakoe. SAJ:n roduille.

ETELÄLOHKO: Rautalampi, Koipiniemi, järj. Vesannon kennelkerho r.y, Rautalammin kennelkerho ry, ylit. Kiiski Timo, ilm. 1.9.-1.10. Oinonen Heidi, p. 040 7575507, mehta-pellon@gmail.com. Osm. 50,00€ FI66 5510 0020 0398 57 

ITÄLOHKO: Lapinlahti, Metsästysmaja, Vuori-sentie 392, VARPAISJÄRVI, järj. Var-paisjärven metsästysseura ry, ylit. Mustonen Risto, ilm. 1.9.-1.10. Tuovinen Hannu, p. 0400182794, hannu.tuovinen@ saksu.net. Osm. 50,00€ FI36 5501 0340 0087 24

POHJOISLOHKO: Keitele, järj. Keiteleen kennelkerho ry, ylit. Savolainen Erkki, ilm. 1.9.-1.10. Sandberg Anne, p. 0405891846, sandberganne04@ gmail.com. Osm. 50,00€ FI06 5128 0620 0260 92

===

AJOK Piirinmestaruuskoe / Idänlohkon karsintakoe
Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruus koesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: SAJ:n roduille, kokeen 1. päivä

13. -14.10.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä,, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim. 8.10. Soininen Seppo, p. 0505610743, seppo.soininen@kuopionvesi.fi. Osm. 80,00€  FI32 5482 3720 0077 07. 

===

AJOK Idänlohkon valintakoe
Raj. Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat: Osallistuminen Kilvan järjestämissäännön mukaisesti. Molempina päivinä erillinen koe.

27.-28.10.2018 Uurainen, järj. Keski-Suomen Ajokoirayhdsitys ry, ylit. Kari Syrjälä, ilm. 22.10.2018 mennessä, osm. 110,00€, tilille FI96 5290 0240 1338 82 OKOYFIHH   Ilm. Katri Toivola, Lastaajantie 5, 41350 Laukaa as., tied. puh. 050 4449121
 
===   

AJOK KILPA 2018 ottelu
Raj.  Muu määrää koskeva rajoitus – karsintakokeiden perusteella valitut koirat

10.-11.11.2018 Myrskylä, järj. Uudenmaan Ajokoirayhdistys ry, ylit. Jari Rajavuori, ilm. 28.10.-5.11.2018, osm. XX€, ilm. Olli Miettinen, puh. 040 960 5972, olli.h.miettinen@gmail.com    
        

Aikaisemmat Piirinmestaruuskokeet:

Piirinmestaruuskokeen muistoja 2015

Piirinmestaruus 2014 kuvamuistot

AJOK Piirinmestaruuskoe
 

Piirinmestaruuskoe:

 • Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen; osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta.
 • Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu.
 • Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.
 • Piirinmestaruuskokeeseen osallistuvan koiran tulee olla palkittu koiranäyttelyssä 15 kk täytettyään vähintään laatumaininnalla hyvä tai laatuarvostelun 2. palkinnolla.
 • Kokeeseen on osallistumisoikeus kaikilla SAJ:n roduilla.
 • Lisäksi koiralla tulee olla kaksi (2) AJOK1 oikeuttavaa tulosta, joista vähintään toinen tulee olla paljaalta maalta. Jos kumpikaan AJOK1 ei ole kuluvalta tai edelliseltä koekaudelta tulee koiralla olla palkintosijaan
  oikeuttava tulos kuluvalta tai edelliseltä koekaudelta. Yksi kahdenviikon AJOK1 –tulos huomioidaan.
 • Piirinmestaruuskoe järjestetään ajokoesääntöjen kohdan 12 mukaisena ajokoetapahtumana. Piirinmestaruuden voittaa korkeimman yhteispistemäärän saavuttanut koira. Tasatuloksen sattuessa parhaat yhteenlasketut ansiopisteet saavuttanut koira on piirinmestari. Jos tämän jälkeen ollaan tasapisteissä, paremman palkintosijaan oikeuttavan tuloksen saavuttanut koira on piirinmestari. Mikäli tämänkin jälkeen ollaan tasatilanteessa, voittajan ratkaisee arpa. Muiden sijoitusten tasatulosten kohdalla noudatetaan tätä ratkaisumallia. Kokeessa noudatetaan kaikilta osin Suomen Kennelliitto ry:n vahvista¬mia AJOK-kokeen sääntöjä. Koe koostuu kahdesta yksipäiväisestä kokeesta.
Lisäohje osallistumisesta suomenajokoirien Kilvan Idänlohkon karsintakokeeseen:
 • Samana viikonloppuna Piirinmestaruuskokeen kanssa pidetään súomenajokoirien Kilvan Idänlohkon karsintakoe. 
 • Koe koostuu kahdesta yksipäiväisestä kokeesta.
 • Koiran on osallistuttava molempien päivien ajokokeeseen.
 • Idänlohkon valintakokeeseen jatkaa kolme kahden päivän parhaan yhteispistemäärän saavuttanutta suomenajokoiraa.
 • Seuraavat koirat toimivat sijoituksensa mukaisessa järjestyksessä varakoirina.

Säännöt löytyvät täältä Säännöt
Ketunajon PM-kokeista löydätte tietoa Revonsilimä

Tervetuloa Punttisilimään!
Kuva: Seppo Soininen