Piirinmestaruuskoe 2018

Julkaistu 25.03.2018

Kilpailukutsu:

Piirinmestaruuskokeet AJOK
13. -14.10.2018 Siilinjärvi, Punttisilimä, , AJOK, järj. Pohjois-Savon ajokoirayhdistys ry, ylit. Hotakainen Terho, ilm. viim. 8.10. Soininen Seppo, p. 0505610743, seppo.soininen@kuopionvesi.fi. Osm. 80,00€ FI32 5482 3720 0077 07. Raj. osanotto Muu määrää koskeva rajoitus - piirinmestaruus-koesääntöjen edellyttämä oikeus osallistua: SAJ:n roduille, kokeen 1. päivä. Lisät. AJOK PM-koe,

Aikaisemmat Piirinmestaruuskokeet:

Piirinmestaruuskokeen muistoja 2015

Piirinmestaruus 2014 kuvamuistot

AJOK Piirinmestaruuskoe
 

Piirinmestaruuskoe:

 • Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen; osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta.
 • Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu.
 • Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.
 • Piirinmestaruuskokeeseen osallistuvan koiran tulee olla palkittu koiranäyttelyssä 15 kk täytettyään vähintään laatumaininnalla hyvä tai laatuarvostelun 2. palkinnolla.
 • Kokeeseen on osallistumisoikeus kaikilla SAJ:n roduilla.
 • Lisäksi koiralla tulee olla kaksi (2) AJOK1 oikeuttavaa tulosta, joista vähintään toinen tulee olla paljaalta maalta. Jos kumpikaan AJOK1 ei ole kuluvalta tai edelliseltä koekaudelta tulee koiralla olla palkintosijaan
  oikeuttava tulos kuluvalta tai edelliseltä koekaudelta. Yksi kahdenviikon AJOK1 –tulos huomioidaan.
 • Piirinmestaruuskoe järjestetään ajokoesääntöjen kohdan 12 mukaisena ajokoetapahtumana. Piirinmestaruuden voittaa korkeimman yhteispistemäärän saavuttanut koira. Tasatuloksen sattuessa parhaat yhteenlasketut ansiopisteet saavuttanut koira on piirinmestari. Jos tämän jälkeen ollaan tasapisteissä, paremman palkintosijaan oikeuttavan tuloksen saavuttanut koira on piirinmestari. Mikäli tämänkin jälkeen ollaan tasatilanteessa, voittajan ratkaisee arpa. Muiden sijoitusten tasatulosten kohdalla noudatetaan tätä ratkaisumallia. Kokeessa noudatetaan kaikilta osin Suomen Kennelliitto ry:n vahvista¬mia AJOK-kokeen sääntöjä. Koe koostuu kahdesta yksipäiväisestä kokeesta.
Lisäohje osallistumisesta suomenajokoirien Kilvan Idänlohkon karsintakokeeseen:
 • Samana viikonloppuna Piirinmestaruuskokeen kanssa pidetään súomenajokoirien Kilvan Idänlohkon karsintakoe. 
 • Koe koostuu kahdesta yksipäiväisestä kokeesta.
 • Koiran on osallistuttava molempien päivien ajokokeeseen.
 • Idänlohkon valintakokeeseen jatkaa kolme kahden päivän parhaan yhteispistemäärän saavuttanutta suomenajokoiraa.
 • Seuraavat koirat toimivat sijoituksensa mukaisessa järjestyksessä varakoirina.

Säännöt löytyvät täältä Säännöt
Ketunajon PM-kokeista löydätte tietoa Revonsilimä

Tervetuloa Punttisilimään!
Kuva: Seppo Soininen