Kurssit ja koulutukset


Kurssit anotaan Omakoira-järjestelmän kautta vähintään 4 kk ennen kurssiaikaa.

Kurssitiedot löytyvät Kennelliiton Tapahtumakalenterista osoitteesta:
https://omakoira.kennelliitto.fi/tapahtumakalenteri/frmTapahtumakalenteri.aspx

Kursseja voi hakea 30.6.2021 saakka kahden viikon anomisajalla. Huom. koronarajoitukset.

KURSSIKALENTERI 2021 – 2022

Koetoimitsijan lajikurssi AJOK, BEAJ, KEAJ 
4.8.2021 Siilinjärvi, Punttisilimä, Järj. Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry, Kurs-sin joht: Kuivalainen Risto. Ilm. 1.4.-3.8.2021 Kuivalainen Risto, 0400 916 731, risto.kuivalainen@gmail.com, Osm. 0 €, vaaditaan Kennelliiton jäsenyys ja jäsenyhdistyksen puolto. Sääntökirja omakustanteinen 5€. http://www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi/    

Ylituomarin peruskurssi    
9.10.2021 Suonenjoki, Ensisijaisesti lä-hikoulutuksena.  Materiaali: https://www.kennelliitto.fi/en/files/ylituomari-1-kurssin-kurssimateriaali-1, Raj. 50 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Paananen Tiina. Ilm. 20.8.-20.9.2021 Paananen Tiina, 0500648246, tiina.j.paananen@gmail.com, Osm. 70 € tili FI03 5482 3720 0031 85, Lisäohjeet kurssille hakemiseen löytyvät: http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/fi/page/146. https://www.kennelliitto.fi/tietoa-meista/kurssit-

Ylituomareiden jatkokoulutus KEAJ 
3.11.2021 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 30 henk. Järj. Pohjois-Savon Ajokoi-rayhdistys ry, Kurssin joht: Leinonen Tarmo Tied. Kuivalainen Risto, 0400 916 731, risto.kuivalainen@gmail.com, Osm. 0 €, Ei vaadi ennakkoilmoittautumista. http://www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi/        

Ylituomareiden jatkokoulutus
AJOK, BEAJ 31.7.2021 Siilinjärvi, Punt-tiilimä, Raj. 30 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Rajavuori Jari. Tied. Kuivalainen Risto, 0400 916 731, risto.kuivalainen@gmail.com, Osm. 0 €, Ei erillistä ennakkoilmoittautumis-ta.
www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi    

Kasvattajan jatkokurssi    
7.-8.8.2021 Suonenjoki, Raj. 50 henk. Järj. Pohjois-Savon Ken-nelpiiri r.y., Kurssin joht: Paananen Tii-na. Ilm. 10.6.-10.7.2021 Paananen Tiina, 0500648246, tiina.j.paananen@ gmail.com, Osm. 100 € tili FI03 5482 3720 0031 85, Ilmoittautumisten vas-taanottaja Tiina Paananen HUOM il-moittautumiset vain Kennelliiton ta-pahtumakalenterista löytyvän linkin kautta. Mikäli koronatilanne sallii, pide-tään kurssi lähikoulutuksena. Muussa tapauksessa järjestetään se etäkoulu-tuksena Microsoft Teams -alustalla, jolloin osallistuaksesi tarvitset toimivan nettiyhteyden kameralla. Maksuohje ja kurssi-info tulevat sähköpostilla ilmoit-tautumisen jälkeen.    

Palkintotuomareiden jatkokoulutus 
AJOK, BEAJ 4.8.2021 Siilinjärvi, Puntti-silimä, Raj. 300 henk. Järj. Pohjois-Savon Ajokoirayhdistys ry, Kurssin joht: Kuivalainen Risto. Ilm. 1.4.-3.8.2021 Kuivalainen Risto, 0400 916 731, ris-to.kuivalainen@gmail.com, Osm. 0 €, Sääntökirja
omakustanteinen. http://www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi/    

Palkintotuomareiden peruskurssi
AJOK, BEAJ 28.8.2021 Lapinlahti, Raj. 30 henk. Järj. Lapinlahden Kennel-kerho r.y., Kurssin joht: Kuivalainen Ris-to. Ilm. 1.6.-25.8.2021 Lappalainen Pau-li, 0503239048, koivukulman@ gmail.com, Osm. 0 €, Sääntökirja oma-kustanteinen 5€.

Palkintotuomareiden perus ja jatko
KEAJ 3.11.2021 Siilinjärvi, Punttisilimä, Raj. 30 henk. Järj. Pohjois-Savon Ajokoi-rayhdistys ry, Kurssin joht: Leinonen Tarmo Tied. Kuivalainen Risto, 0400 916 731, risto.kuivalainen@gmail.com, Osm. 0 €, Ei vaadi ennakkoilmoittautumista. http://www.pohjois-savonajokoirayhdistys.fi/    

NONSTOP PALKINTOTUOMARIKURSSIT toteutuvat, jos koulutettavia on vähintään 5 henkilöä.

PERUS JA JATKO AJOK, BEAJ, KEAJ, IAJOK
1.5.-31.12.2021 Kuopio, Pohjois-Savon kennelpiirin alue, Raj. 100 henk. Järj. Pohjois-Savon Kennelpiiri r.y., Kurssin joht: Kuivalainen Risto. Ilm. alk. 1.1.2021 Kuivalainen Risto, 0400 916 731, risto.kuivalainen@gmail.com, Il-moittautumiset suoraan kouluttajalle. Osm. 0€, sääntökirja omakustanteisesti 5€. AJOK, BEAJ kouluttaja Risto Kuiva-lainen, IAJOK, KEAJ kouluttaja Veikko Nissinen. http://www.pohjois-savonkennelpiiri.fi/